Horizon Financieel Advies is een financiële dienstverlener met veel kennis en ervaring. Uitstekende kwaliteit van het advies, een hoog niveau van serviceverlening, persoonlijk contact en goede internetmogelijkheden, dit alles tegen een scherpe prijs. Dit zijn in het kort de speerpunten binnen onze onderneming. 

Door onze jarenlange ervaring en expertise, en het feit dat wij met nagenoeg alle maatschappijen zaken doen, kunnen wij samen met de klanten de juiste keuze maken waar en hoe we de diensten tot stand laten komen.

Horizon Financieel Advies is een intermediair; wij bemiddelen tussen u en de aanbieders van o.a. schadeverzekeringen en hypotheken. Horizon Financieel Advies werkt volstrekt onafhankelijk, uw belangen staan bij ons voorop. Ons advies is altijd een totaal-advies.

Wanneer u wenst, maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs die u graag bij u thuis bezoekt. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met kantoor. 

Horizon Financieel Advies heeft een inspanningsverplichting op het gebied van zorgplicht en transparantie.

Een goed advies begint dan ook met een gedegen inventarisatie van uw:

- Financiële positie

- Kennis en ervaring

- Doelstellingen

- Risicobereidheid

Voorafgaand aan ons advies moeten wij inzicht krijgen in de financiële situatie van u, als mogelijke klant. Uw kennis op het gebied van financiële produkten moet bij ons bekend zijn. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van uw doelstellingen en bereidheid om risico´s te nemen. Tevens ontstaat een beeld van de fiscale mogelijkheid die u heeft. 

Het klantprofiel vormt een leidraad bij het verkrijgen van dit inzicht. Dit profiel geeft een opsomming van uw huidige producten, inventariseert op basis van een risicoprofiel de risico´s die u wilt nemen en geeft inzicht in uw vermogenspositie.

Op basis van het Klantprofiel worden, samen met u, verschillende scenario's doorgerekend. Hierbij wordt ook vooral naar kosten en risico gekeken. Als alle elementen inzichtelijk zijn, bent u in staat om de voor u beste keuzes te maken. Wij verzoeken u na afloop van het adviesgesprek uw persoonlijke Klantprofiel te ondertekenen.

Wet financiële toezicht

1. Wat is het doel van de Wet op het financiële toezicht (Wft)?

Het doel van de Wft is het beschermen van de consument. Hiervoor is een goede informatieplicht noodzakelijk en is het belangrijk dat financiële dienstverleners, waaronder banken, verzekeraars en uw verzekeringadviseur, zoals Horizon Financieel Advies, als zij een klant/consument adviseren, dat zorgvuldig doen en daarbij voldoende rekening houden met uw belangen. Kortom, de wet legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlener moet voldoen.

2. Wat betekent de Wet op het financieel toezicht voor u?

In het kader van de Wft hebben wij, als uw verzekeringsadviseur, een informatie- en zorgplicht. Voor u als particuliere relatie van Horizon Financieel Advies betekent dit dat wij u regelmatig, helder en volledig informeren over alles wat met uw verzekeringen, die via ons kantoor lopen te maken heeft.

3. Wat mag u van Horizon Financieel Advies verwachten?

Horizon Financieel Advies heeft haar dienstverlening aangepast aan de Wft en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, (AFM). Dit houdt onder andere in dat u in het kader van onder vraag 2 genoemde wettelijke informatie- en zorgplicht van ons niet alleen mag verwachten dat wij u regelmatig op de hoogte brengen van alles wat met uw verzekeringen te maken heeft, maar ook dat wij van u een klantprofiel opstellen.

4. Wat is een klantprofiel?

Een klantprofiel is een inventarisatie van uw persoonlijke en financiële situatie, uw kennis en ervaring op verzekeringsgebied alsmede uw doelstelling en risicobereidheid.

5. Wie heeft het klantprofiel bedacht?

Het klantprofiel is door de AFM ontwikkeld. De AFM is de uitvoerder van de Wft. De AFM ziet toe op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële dienstverleners en houdt toezicht op de naleving van de Wft.

6. Waarom moet ik een klantprofiel invullen?

Het klantprofiel is bedacht om u, de klant/consument, te beschermen. Deze bescherming is nodig vanwege de risico´s die verbonden zijn aan de aanschaf van bepaalde verzekeringsproducten. Horizon Financieel Advies is als uw verzekeringsadviseur op de hoogte van deze risico´s en van de kenmerken, dekkingen etc. van de diverse verzekeringsproducten.

Met het invullen van het klantprofiel kunnen wij ons advies afstemmen op uw specifieke situatie en in uw belang handelen. Voor u betekent dit meer zekerheid.

7. Waarom moet ik u een kopie van mijn identificatiebewijs doen toekomen?

Volgens de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) zijn wij, als verzekeringsadviseur verplicht om de identiteit van onze klanten vast te stellen en de identiteitsgegevens vast te leggen. Dit moet gebeuren voordat wij onze diensten aan u verlenen.

Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele diensten. Als identiteitsdocumenten zijn toegestaan: uw paspoort, identiteitskaart, Nederlands paspoort, diplomatiek paspoort, dienstpaspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen.

8. Moet ik het klantprofiel ook invullen als ik alleen schadeverzekeringen via Horizon Financieel Advies of elders heb lopen?

Ja, ook dan is het belangrijk om het klantprofiel in te vullen. Als uw verzekeringsadviseur zijn wij wettelijk verplicht u te informeren over alles wat te maken heeft met uw verzekeringen via ons kantoor. Om u echter zo goed mogelijk en volledig te kunnen adviseren, is het voor ons ook van belang om te weten of u verzekeringen elders heeft lopen. We geven u wat voorbeelden:

- Stel u heeft een autoverzekering met WA-dekking en u krijgt een ongeluk. De schuldvraag is onduidelijk en u heeft letsel. Heeft Horizon Financieel Advies u ooit gewezen op de rechtsbijstandverzekering? Dit kan alleen als wij weten of u deze (elders) heeft afgesloten.

- Stel dat u een inboedel- en opstalverzekering via Horizon Financieel Advies afgesloten heeft. Tijdens een storm valt een dakpan van uw huis op de auto van de buurman. Hoe zit dat verzekeringstechnisch? Wij kunnen u in dit geval alleen goed van dienst zijn als wij weten dat u een AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) (elders) heeft afgesloten.

9. Wat gebeurt er met het ingevulde klantprofiel?

Na ontvangst vergelijken wij uw ingevulde profiel met uw huidige verzekeringen die u via ons heeft ondergebracht. Als blijkt dat hier verschillen in zitten, zullen wij aansluitend op uw profiel een advies uitbrengen. Verder bewaren wij uw klantprofiel uiteraard zorgvuldig in uw klantdossier.

Mocht er een wijziging in uw verzekeringssituatie ontstaan, bijvoorbeeld als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten of lopende verzekeringen wilt wijzigen, toesten wij het klantprofiel met uw aanvraag. Stel dat u een vitaliteitsrekening wilt openen en hierin ook wilt beleggen. Als u op uw klantprofiel heeft aangegeven dat u geen of zo min mogelijk risico´s wilt lopen, zullen wij u bij het uitbrengen van een advies hier rekening mee houden.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) garanderen wij u dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. 

Neem contact op met ons.

Bel mij terug
Telefoonnummer
Uw naam
Waar wilt u meer over weten